Dane do faktury

ZHP Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
NIP: 583-296-90-85
Numer REGON: 220377562
Numer KRS: 0000273799

Składki

Na poniższe konto należy opłacać Podstawową Składkę Członkowską osób posiadających przydział służbowy do gromad, drużyn, kręgów, szczepów, czy hufca. Aktualnie wynosi ona 40 zł za kwartał (160 zł rocznie)

Prosimy o poprawne tytułowanie przelewów
PSC <Imię i nazwisko> <Nazwa jednostki> za <czas>
np. PSC Adam Nowak 1 GGZ za cały rok 2023 lub za I i II kwartał 2023

 
 Numer konta PSC: 15 1240 5400 1111 0010 7759 8854

 

Konta bankowe

Numer konta głównego: 09 1240 5400 1111 0010 6445 0224 (Bank PeKaO SA o/Gdańsk) 

Numer konta HALiZ: 15 1240 5400 1111 0010 6830 9164

Numer konta jednostek: 75 1240 5400 1111 0010 6765 4595

Numer konta PSC: 15 1240 5400 1111 0010 7759 8854

Na konto HALiZ należy wpłacać Dodatkową Składkę Członkowską Zadaniową lub odpłatność związaną z wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży. 

Zbiórki publiczne

Nr zbiórki publicznej Termin realizacji Status zbiórki Środki zebrane
2014/1539/OR Od: 2014-12-03
Do: 2015-06-27
Zakończona i rozliczona 3 896,79 zł
2015/3959/OR Od: 2015-10-20
Do: 2016-06-30
Zakończona i rozliczona 3 759,79 zł
2016/4399/OR Od: 2016-12-02
Do: 2017-06-24
Zakończona i rozliczona 3 845,59 zł
2017/3339/OR Od: 2017-09-15
Do: 2018-06-30
Zakończona i rozliczona 2 756,38 zł
2018/1364/OR Od: 2018-03-20
Do: 2018-06-24
Zakończona i rozliczona

0,00 zł

2019/1664/OR

Od: 2019-04-06
Do: 2019-06-30
Zakończona i rozliczona

5 826,34 zł

2019/3533/OR

Od: 2019-09-15
Do: 2020-06-30
Zakończona

3 331,42 zł