Komendantka Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

phm. Klaudia Szmajdzińska

klaudia.szmajdzinska@zhp.net.pl

Członkowie Komendy Hufca

hm. Karolina Radziszowska

karolina.radziszowska@zhp.net.pl
Skarbnik Hufca

phm. Anna Bober

anna.bober@zhp.net.pl
Zastępczyni Komendantki Hufca ds. programu i pracy z kadrą

user

hm. Daniela Mrozińska

daniela.mrozinska@zhp.net.pl
Członkini Komendy ds. organizacyjnych