Komendantka Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Bląd harcerka stojąca na tle baneru z logotypami chorągwi Gdańskiej, ZHP i hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

phm. Klaudia Szmajdzińska

klaudia.szmajdzinska@zhp.net.pl

Członkowie Komendy Hufca

hm. Karolina Radziszowska

karolina.radziszowska@zhp.net.pl
Skarbnik Hufca

Harcerka na tle ścianki z logotypami chorągwi Gdańskiej i ZHP

phm. Dominika Franciszczak

dominika.franciszczak@zhp.net.pl
Zastępczyni Komendantki Hufca ds. programu i pracy z kadrą

user

hm. Daniela Mrozińska

daniela.mrozinska@zhp.net.pl
Członkini Komendy ds. organizacyjnych