Strona Główna Działalność Jednostki Dokumenty Kontakt

Podstawowa Składka Członkowska

Podstawowe informacje

Wysokość Podstawowej Składki Członkowskiej (PSC) w Hufcu dla jednego członka Hufca to 30 zł kwartalnie. Składa się na nią:

Terminowe opłacanie PSC jest obowiązkiem statutowym każdego członka ZHP.

Stan opłacenia swojej PSC można sprawdzić w systemie Tipi lub u drużynowego.

Opłacanie składek

PSC opłaca się kwartalnie (30 zł) lub rocznie (120 zł), do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału. Odpowiednio:

Członkowie jednostek Hufca wpłacają PSC na subkonto odpowiedniej jednostki. Instruktorzy Hufca - na konto komendy.

Subkonta

Informacje dodatkowe

Nieopłacenie PSC w terminie skutkuje ustaniem członkowstwa w ZHP i wszystkimi konsekwencjami statutowymi. W przypadku ustania członkowstwa szefa jednostki, odpowiednia jednostka jest rozwiązywana.

Członkowie Hufca (z opłaconą terminowo PSC) w trakcie działań harcerskich są objęci Polisą NNW opłacaną z wpłat PSC.