Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Kadra

Posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca

Posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca

Posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 18.00 w siedzibie hufca.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otwarciem próby drogą mailową do Agnieszki Pokrzywińskiej na adres agnieszka.pokrzywinska@zhp.net.pl.

Zgodnie z regulaminem KSW zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby otwierającej próbę, numer telefonu,
  • krótką charakterystykę swojej osoby (zainteresowania, plany na przyszłość, itp.),
  • rodzaj otwieranej próby,
  • imię i nazwisko opiekuna próby, adres email, numer telefonu,
  • proponowane zadania,
  • planowany czas trwania próby.