Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Zjazd > Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

23 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w ZKPiG 21 na Morenie (szkoła Szczepu „Rodło”) rozpocznie się zjazd sprawozdawczy Hufca. Na zjeździe Komenda Hufca przedstawi sprawozdanie ze stanu Hufca i swojej działalności przez ostatnie 2 lata, po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej uczestnicy zjazdu zdecydują o udzieleniu bądź nieudzieleniu Komendzie absolutorium. Zapraszamy wszystkich chętnych chcących dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu naszego Hufca.

Jednym z punktów obrad będzie także zaproponowana przez Komendę Hufca modyfikacja Programu rozwoju Hufca na lata 2011-2015 uchwalonego na zjeździe nadzwyczajnym niemal dwa lata temu. Przez ten czas okazało się po prostu, że niektóre wypracowane wówczas pomysły nie były jednak najlepsze…

W dniu wczorajszym do wszystkich osób dysponujących czynnym prawem wyborczym na zjeździe został rozesłany komplet dokumentów zjazdowych. Gdyby ktoś z tego grona nie otrzymał materiałów, bardzo proszę o kontakt.

hm. Andrzej Sawuła