Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Zjazd > zjazd hufca - materiały zjazdowe

zjazd hufca - materiały zjazdowe

zjazd hufca - materiały zjazdowe

Materiały zjazdowe zostały właśnie rozesłane mailem wszystkim uczestnikom zjazdu hufca dysponującym głosem decydującym. (Czyli w skrócie: drużynowym, komendantom szczepów i kręgów, instruktorom zespołów hufcowych, członkom władz hufca). Pełna lista takich uczestników znajduje się w Rozkazie L.15/2015 Komendanta Hufca.

Jeśli któryś z uczestników nie otrzymał materiałów, proszę o jak najszybszy kontakt, niezwłocznie doślę.

hm. Andrzej Sawuła
Komendant Hufca