Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Zjazd > po zjeździe Chorągwi Gdańskiej ZHP

po zjeździe Chorągwi Gdańskiej ZHP

po zjeździe Chorągwi Gdańskiej ZHP

Zakończył się właśnie XI Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Na początku zjazdu z ubiegania się o funkcję Komendanta Chorągwi zrezygnował hm. Lucjan Brudzyński. W tej sytuacji jedynym kandydatem pozostał hm. Artur Glebko, który podczas zjazdu przekonał delegatów do swojej wizji przyszłości chorągwi. Zjazd wybrał Komendę Chorągwi w składzie:

1. hm. Artur Glebko – komendant chorągwi
2. hm. Marek Boraczyński – skarbnik chorągwi
3. hm. Tomasz Michałowski – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
4. hm. Agnieszka Święcicka – zastępca komendanta ds. programu
5. phm. Łukasz Kochowski – członek komendy ds. pracy z kadrą
6. phm. Alina Cyrzon – członek komendy ds. wsparcia hufców
7. phm. Jacek Grzebielucha – komendy członek ds. promocji

Oprócz tego zjazd wybrał pozostałe władze statutowe: Radę Chorągwi, Komisję Rewizyjną Chorągwi oraz Sąd Harcerski Chorągwi. W ich skład weszli nasi instruktorzy:

Rada Chorągwi jest obecnie ciałem o dość specyficznym statusie. Z jednej strony „decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi” i „określa kierunki działania komendy chorągwi”, z drugiej – nie ma bezpośredniego wpływu na żadne decyzje ani działania, jest więc raczej strategicznym planistą niż polowym dowódcą. W skład 7-osobowej Rady Chorągwi Gdańskiej wszedł hm. Piotr Żywicki (wiceprzewodniczący).

Komisja Rewizyjna czuwa nad poprawnością funkcjonowania chorągwi, a pośrednio i hufców, i podpowiada zwłaszcza komendzie chorągwi miejsca potencjalnych problemów. W skład 7-osobowej Komisji Rewizyjnej Chorągwi Gdańskiej weszły: hm. Beata Szymańska (przewodnicząca) oraz hm. Weronika Pyda-Ledwoń (sekretarz).

Sąd Harcerski jest ciałem powołanym do rozstrzygania sporów między kadrą oraz do reagowania w przypadkach działania kadry na szkodę Związku i/lub łamania przez nią przepisów państwowych lub wewnętrznych. W skład 9-osobowego Sądu Harcerskiego Chorągwi Gdańskiej weszli: hm. Adam Myszk (przewodniczący), hm. Bartosz Blaszke oraz hm. Andrzej Sawuła.

A poza tym hm. Tomasz Szymański oraz hm. Andrzej Sawuła zostali wyróżnieni chorągwianą odznaką honorową Zasłużony Instruktor Chorągwi Gdańskiej ZHP.