Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Zjazd > Materiały na zjazdy hufca i zbiórkę wyborczą

Materiały na zjazdy hufca i zbiórkę wyborczą

Materiały na zjazdy hufca i zbiórkę wyborczą

Zgodnie z punktem 12 Ordynacji Wyborczej ZHP do uczestników zjazdów z głosem decydującym zostały przekazane informacje dotyczące terminu i miejsca zjazdów, a także proponowany porządek i materiały zjazdowe.

Dokumenty i informacja poniżej.

Termin: 17.09.2017 r. godz. odpowiednio 16.00, 17.00, 18.30
Miejsce: Dom Harcerza w Gdańsku – sala kinowa, ul. Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk.

[Sprawozdanie]
[zał 1]
[zał 2]