Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Zaległości

Zaległości

Obowiązująca uchwała Rady Naczelnej wyjaśniła sytuację ze składkami o tyle, że jednostki zalegające z wpłatą składek za swych członków automatycznie przestają istnieć. Na dzień dzisiejszy żadna z jednostek Hufca nie ma więc zaległości składkowych.