Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Rozkaz L.7/2011

Rozkaz L.7/2011

Ważniejsze punkty:

  • ogłoszenie wyników wyborów władz Hufca na Zjeździe
  • wykaz instruktorów Hufca pełniących funkcje we władzach i zespołach Chorągwi Gdańskiej
  • zmieniony skład HKSI
  • powołanie i skład Zespołu Kadry Kształcącej
  • zawieszenie 18 GGZ i 10 GDH, rozwiązanie Szczepu im. Polskich Skrzydeł
  • reaktywacja 47 GDH
  • zmiana drużynowej 1 GGZ „Słoneczna Gromada”
  • zmiana przewodniczącego KI „Świt”
  • przyznanie stopnia pwd: Agnieszka Kubacka, Dominika Padoł, Barbara Topczyńska
  • otwarcie próby pwd: Adnieszka Radom

[Pobierz rozkaz w formacie PDF]