Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Rozkaz L.3/2012

Rozkaz L.3/2012

Ważniejsze punkty:

  • wyjątek z rozkazu Naczelniczki ZHP nr L.2/2012 z dn. 31 stycznia 2012 r.
  • wyjątek z rozkazu Komendantki Chorągwi Gdańskiej nr L.3/2012 z dn. 27 stycznia 2012 r.
  • mianowania kadry zimowisk Hufca
  • powołanie komendy hufcowego kursu przewodnikowskiego „Totum”
  • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Agnieszka Kubacka

[Pobierz rozkaz w formacie PDF]