Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Informacje z Hufca > Rozkazy KH > Rozkaz L.12/2016 z 2016-11-26

Rozkaz L.12/2016 z 2016-11-26

Rozkaz L.12/2016 z 2016-11-26

Ważniejsze punkty:

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiana w Komendzie Hufca
 • Zamknięcie okresu próbnego PGGZ przy SP45
 • Nadanie nr 44 i nazwy „Magiczne Sówki” PGGZ przy SP45
 • Otwarcie próby phm. dh. Katarzynie Wachulskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Marty Kabak, Juli Korony, Juli Sieńkowskiej
 • Zaliczenie służby instruktorskiej Małgorzacie Bellwon
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Julię Sieńkowską, Martę Kabak i Bartosza Wykę
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP Bartosza Wykę
 • Pochwały i podziękowania
 • Otwarcie próby na znak służby pamięci

[Pobierz rozkaz w formacie PDF]