Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Informacje z Hufca > Rozkazy KH > Rozkaz L.11/2016 z 2016-10-28

Rozkaz L.11/2016 z 2016-10-28

Rozkaz L.11/2016 z 2016-10-28

Ważniejsze punkty:

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zwolnienia w Zespole Kwatermistrzowskim
 • Zwolnienia w Zespole ds. Pozyskiwania Środków
 • Zmiany w KSI Hufca
 • Powołanie sztabu organizacyjnego jubileuszu hufca
 • Powołanie i mianowanie Kapituły Stopni Wędrowniczych
 • Wykaz jednostek Hufca
 • Zwolnienia i mianowania drużynowych 7GGZ, 15 GDH, 16 GDH, 99WDW
 • Zwolnienie i mianowanie komendantki szczepu Okeanida
 • Przyznanie stopnia przewodniczki dh. Julii Tarnackiej
 • Otwarcie prób na stopnie pwd. dh. Katarzynie Dowżenko, dh. Mateuszowi Kowalewskiemu
 • Negatywne zamknięcie próby phm. dh. Damiana Kowalskiego
 • Otwarcie próby phm. dh. Marcinowi Wasilewskiemu
 • Zaliczenie służby instruktorskiej
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca dh. Aleksandry Kinder, dh. Wojciecha Kożyczkowskiego, dh. Dominiki Bochenek, dh. Mateusza Kowalewskiego, dh. Pawła Mrozik
 • Ustanie członkostwa ZHP dh. Marcina Czarnowskiego, dh. Malwiny Sękowskiej, dh. Jerzego Śluborskiego, dh. Krzysztofa Bielewicza, dh. Mateusza jabłońskiego

[Pobierz rozkaz w formacie PDF]