Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Informacje z Hufca > Rozkazy KH > Rozkaz L.10/2017 z 2017-10-03

Rozkaz L.10/2017 z 2017-10-03

Rozkaz L.10/2017 z 2017-10-03

Ważniejsze punkty:

  • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Informacje komendanta hufca
  • Mianowanie Julii Tarnackiej szefem biura hufca
  • Powołanie komend warsztatów „ŻAR” i warsztatów opiekunów prób instruktorskich
  • Powołanie komendy biwaku integracyjnego kadry hufca
  • Zmiana drużynowego 15 GDH „Puszcza” z Mateusza Kowalewskiego na Dominikę Franciszczak
  • Ustanie członkostwa ZHP Mateusza Kowalewskiego
  • Kary upomnienia dla: Aleksandry Kinder, Damiana Kowalskiego, Katarzyny Jurczyk, Beaty Roda-Mielczarek, Agnieszki Lewalskiej i Janiny Szczepaniak
  • Podziękowania za złożone plany pracy jednostek
  • Wykaz zatwierdzonych przez komendę planów pracy

[Pobierz rozkaz w formacie PDF]