Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Informacje z Hufca > Rozkazy KH > Rozkaz L.06/2016 z 2016-06-29

Rozkaz L.06/2016 z 2016-06-29

Rozkaz L.06/2016 z 2016-06-29

Ważniejsze punkty:

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Rozwiązanie 99 SDW „Nefele”
 • Rozwiązanie PDW „Semper Paratus” przy HBO Morena
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 99 SDW „Nefele” pwd. Juli Korony
 • Zwolnienie z funkcji drużynowego PDW „Semper Paratus” przy HBO Morena phm. Roberta Pasymowskiego
 • Powołanie sztabu startu hufca
 • Pozytywne zamknięcie prób przewodnikowskich: HO Julii Korony i HO Julii Sieńkowskiej
 • Otwarcie prób przewodnikowskich: Katarzyny Jurczyk i Janiny Szczepaniak
 • Otwarcie próby podharcmistrzowskiej Kamila Glewicz
 • Skreślenie z listy członków ZHP pwd. Agnieszki Radom i phm. Anny Tomaszek
 • Kara organizacyjna dla Agaty Scharmach
 • Podziękowanie za pomoc w organizacji Pikniku Jubileuszowego Szpitala Dziecięcego Polanki
 • Podziękowania za organizację i prowadzenie Apelu Hufca

[Pobierz rozkaz w formacie PDF]