Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Informacje z Hufca > Rozkazy KH > Rozkaz L.05/2016 z 2016-05-29

Rozkaz L.05/2016 z 2016-05-29

Rozkaz L.05/2016 z 2016-05-29

Ważniejsze punkty:

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje
 • Zwolnienie Adriana Bochenka z funkcii człona zespołu PiK
 • Powołanie sztabu startu hufca
 • Rozwiązanie komend kursów przewodnikowskiego i przybocznych zuchowych
 • Negatywne zamknięcie próby przewodnikowskiej Agnieszki Czekaj
 • Otwarcie prób przewodnikowskich: Weronika Połmska, Paweł Mrozik, Damian Kolasa
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Annę Marcinkowską, Adelę Ziółkowską, Paulinę Mrozik
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Adelę Ziółkowską, Paulinę Mrozik
 • Pochwała dla Agnieszki Kubackiej i Barbary Topczyńskiej
 • Podziękowanie za udział w zbiórce programowej hufca

[Pobierz rozkaz w formacie PDF]