Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Rozkazy KH

Rozkaz L12/2018

  Czytaj całość→

Rozkaz L11/2018

  Czytaj całość→

Rozkaz L10/2018

  Czytaj całość→

Rozkaz L9/2018

  Czytaj całość→

Rozkaz L8/2018

  Czytaj całość→

Rozkaz L7/2018

  Czytaj całość→

Rozkaz specjalny uzupełniający listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego w celu wyboru delegatów na XII Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP

  Czytaj całość→

Rozkaz specjalny zwołujący zjazd nadzwyczajny w celu wyboru delegatów na XII Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP

  Czytaj całość→

Nowy Rozkaz

  Czytaj całość→

Nowy Rozkaz

  Czytaj całość→

Nowy Rozkaz

  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Zmiana adresu siedzyby hufca, oraz danych do faktury
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Agaty Scharmach na funkcję koordynatora projektu
 • Powołanie komendy zbiórki „PROgromcy 2018”
 • Powołanie komendy kursy przewodnikowskiego „Droga”
 • Powołanie komendy kursu przybocznych „Ścieżka”
 • Przyznanie stopnia pwd Katarzynie Dowżenko, Katarzynie Jurczyk, Janinie Szczepaniak
 • Otwarcie próby pwd Agnieszce Lewalskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Jeremiego Ledwonia i Jakuba Lewandowskiego
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP
 • Ustanie członkostwa w ZHP Małgorzaty Bellwon i Julii Korony
 • Pochwały, podzękowania
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Naczelniczki ZHP
  • wyróżnienie Listem Pochwalnym
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • ukończenie kursu phm przez Marcina Wasilewskiego, Zuzanne Demską, Damiana Kowalskiego
  • ukończenie warsztatów instruktorskich „Zapalnik”
  • ukończenie warsztatów „W drodze po SOKK
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Moniki Glewicz-Kata członkinią zespołu programowego hufca
 • Rozwiązanie komendd kursu przybocznych zuchowych, warsztatów „Zapalnik” i „Płomyki”
 • Zmiana drużynowej 13GGZ z Dominiki Roguskiej na Magdalenę Muszarską
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Julię Franceson
 • Podziękowania
 • Sprostowanie rozkazu L.1/2018
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • ukończenie kursu pwd przez Magdalenę Muszarską
  • mianowanie komendantów i kwatermistrzów zimowisk
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Moniki Glewicz-Kata namiestnikiem harcerskim
 • Uzupełnienie komendy kursu przybocznych zuchowych
 • Zamknięcie próby pwd. – Julia Salceson
 • Otwarcie próby pwd. – Robert Łastowski
 • Otwarcie próby phm. – Agnieszka Hallamann
 • Zamknięcie próby wędrowniczej – pwd. Sandra Kaczmarek
 • Zamknięcie próby HO – sam. Julia Franceson
 • Otwarcie próby wędrowniczej – Adrian Rychlik
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Powołanie komendy warsztatów PŁOMYKI
 • Powołanie komendy kursu przybocznych zuchowych
 • Powołanie komendy warsztatów PROgrmocy 2018
 • Nadanie 11 GDH nazwy „WENA”
 • Rozwiązanie 99 WDW „Styks”
 • Zamknięcie okresu próbnego 11 GDH
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 99 WDW „Styks” Julii Korony
 • zamknięcie próby pwd. – Adrianna Siek
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Adrianny Siek
 • Uzyskanie przydziału do Hufca – Teofil Ledwoń, Bartosz Zaremba
 • Ustanie członkostwa ZHP – Przemysław Urbaniak, Adrian Bochenek
 • Przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa” – pwd. Marcin Wasilewski
 • Pochwały i podziękowania komendantki
 • Wykaz uchwał podjętych w 2017 roku
 • Przyznanie odznaki Ratownik ZHP – Marek Raduszkiewicz, Robert Łastowski
 • Sprostowania do poprzednich rozkazów
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Zamknięcie z wynikiem negatywnym próby na stopień hm. – phm. Przemysław Kotecki
 • Informacje komendanta hufca
 • Zmiany w komendzie hufca
  • Odwołanie phm. Marcina Ząbczyka
  • Wybór phm. Roberta Pasymowskiego na skarbnika hufca
  • Uzupełnienie składu komendy hufca przez phm. Agnieszkę Pokrzywińską
 • Powołanie komendy trasy hufca na Rajd Rodło
 • Rozwiązanie komendy biwaku GieWOnt
 • Otwarcie okresu próbnego drużynie wędrowniczej przy SOiO Conradinum
 • Mianowanie drużynową pGDW przy SOiO Conradinum phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • otwarcie próby phm. – pwd. Damian Kowalski
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Dominiki Franciszczak i Anny Dowżenko
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP dh. Kariny Bugały
 • Zmiana przydziału z Hufca Gdynia hm. Ewy Blaszke
 • Pochwały i podziękowania komendantki
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
 • Sprostowanie rozkazu L. 10/2017
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Zaliczenie służby instruktorskiej
  • Ukończenie kursów metodycznych
 • Informacje komendanta hufca
 • Rozwiązanie komendy warsztatów „ŻAR”
 • Zamknięcie próby pwd. Jeremiemu Ledwoń, Jakubowi Lewandowskiemu i Bartoszowi Wyka
 • Zamknięcie próby pwd. z wynikiem negatywnym Mateuszowi Kowalewskiemu
 • Otwarcie próby pwd. Michalinie Mieczkowskiej
 • Przyznanie stopnia phm. Agnieszcze Weselak
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Bartosza Wykę
 • Zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2016/2017
 • Kara upomnienia
 • Przyznanie odznaki „Ratownik ZHP
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Wykaz władz i zespołów chorągwi
  • Wyniki wyborów na zjeździe nadzwyczajnym
  • Zaliczenie służby instruktorskiej
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie na funkcjęczłonków Zespołu Programowego
 • Potwierdzenie stopnia pwd. i uzyskanie przydziału służbowego do hufca Małgorzaty Zamorskiej-Misztal i Przemysława Urbaniak
 • Pochwała phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
 • Sprostowanie poprzedniego rozkazu
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Julii Tarnackiej szefem biura hufca
 • Powołanie komend warsztatów „ŻAR” i warsztatów opiekunów prób instruktorskich
 • Powołanie komendy biwaku integracyjnego kadry hufca
 • Zmiana drużynowego 15 GDH „Puszcza” z Mateusza Kowalewskiego na Dominikę Franciszczak
 • Ustanie członkostwa ZHP Mateusza Kowalewskiego
 • Kary upomnienia dla: Aleksandry Kinder, Damiana Kowalskiego, Katarzyny Jurczyk, Beaty Roda-Mielczarek, Agnieszki Lewalskiej i Janiny Szczepaniak
 • Podziękowania za złożone plany pracy jednostek
 • Wykaz zatwierdzonych przez komendę planów pracy
  Czytaj całość→

Ważniejsze punkty:

 • Nabycie czynnego prawa wyborczego przez pwd. Magdalenę Królikiewicz, pwd. Adelę Ziółkowską i Adriannę Siek
 • Utrata czynnego prawa wyborczego przez Sandrę Kaczmarek
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Zwolnienie hm. Joanny Wasilewskiej z funkcji pełnomocnika ds rozliczenia HAL
 • Mianowanie pwd. Adeli Ziółkowskiej namiestniczką wędrowników hufca
 • Zmiana drużynowej 37 GGZ z pwd. Sandry Kaczmarek na Adriannę Siek
 • Zaliczenie służby instruktorskiej pwd. Agacie Scharmach
 • Przywrócenie członkostwa i uzyskanie przydziału służbowego do hufca pwd. Katarzyny Wachulskiej i Przemysława Urbaniaka
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca Adrianny Siek
  Czytaj całość→
 • Informacja o terminie, miejscu i celu zwołania zjazdu nadzywczajnego.*
 • Lista osób z głosem decydującym.*
 • Uchwała komendy chorągwi w sprawie zwołania zjazdu nadzywczajnego.*
  Czytaj całość→
 • Informacja o terminie i miejscu zjazdu sprawozdawczego.
 • Lista osób z głosem decydującym.
 • Uchwała komendy hufca w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego.
  Czytaj całość→
 • Informacja o terminie i miejscu zbiórki wyborczej.
 • Lista osób z głosem decydującym.
 • Uchwała komendy hufca w sprawie zwołania zbiórki wyborczej.
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Zarządzenia i informacje komendanta hufca
 • Powołanie sztabu organizacyjnego startu hufca
 • Otwarcie okresu próbnego drużynie harcerskiej przy SP27
 • Mianowanie Magdaleny Królikiewicz drużynową PDH „Wena”
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Weroniki Połomskiej, Damiana Kolasy i Martyny Padoł
 • Zmiana przydziału Magdaleny Królikiewicz do hufca
 • Pochwały i podziękowania
  Czytaj całość→
 • Zwolnienie pwd. Agnieszki Weselak z funkcji Namiestniczki Zuchowej Hufca
 • Mianowanie pwd. Dominiki Roguskiej na funkcję Namiestniczki Zuchowej Hufca
  Czytaj całość→
 • Informacje na temat Startu Hufca 2017
 • Informacja o wakacie w KRH
 • Zmiana drużynowego 16 GDH z Pawła Mrozika na Damiana Kolasę
 • Zamknięcie prób pwd. Damianowi Kolasie, Weronice Poomskiej
 • Otwarcie prób pwd. Michalinie Śliwskiej, Michałowi Blicharzowi, Wiktorowi Ziółkowskiemu, Magdalenie Muszarskiej
 • Zamknięcie próby phm. Agnieszce Pokrzywińskiej
 • Otwarcie próby phm. Adeli Ziółkowskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Sandrę Kaczmarek
 • Zmiana przydziału służbowego Damiana Kolasy
 • Ustanie członkostwa ZHP Pawłowi Mrozik, Maciejowi Wesołowskiemu, Katarzynie Wachulskiej
 • Pochwały i podziękowania komendantki hufca
 • Wyróżnienie „Fantastyczna czwórka”
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendantki Hufca
 • Mianowanie Joanny Wasilewskiej pełnomocnikiem ds. rozliczenia HAL
 • Zmiana drużynowej 733 MDH „Panta Rhei” z Agnieszki Pokrzywińskiej na Martynę Padoł
 • Zamknięcie próby pwd Sandrze Kaczmarek
 • Otwarcie próby pwd Natalii Banaś i Mikołajowi Majkowskiemu
 • Zamknięcie próby phm Kamilowi Glewicz
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Agnieszkę Hallmann
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Martzn Padoł
 • Sprostowanie rozkazu L.4/2017
  Czytaj całość→

Rozkaz specjalny dotyczący jubileuszu hufca

  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
  • Zamknięcie próby hm Joannie Wasilewskiej
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Rozwiązanie komendy Kursu Przybocznych KOSMOS
 • Powołanie i rozwiązanie komendy zbiórki programowej PROgromcy
 • Zamknięcie próby pwd Agnieszce Hallmann i Martynie Padoł
 • Potwierdzenie stopnia pwd Adrianowi Bochenek
 • Otwarcie próby pwd Julii Franceson
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Julię Franceson i Adriana Bochenka
 • Przywrócenie członkostwa ZHP Adrianowi Bochenek
 • Wyniki XVI WInO
 • Podziękowania
 • Wykaz jednostek uczestniczących w warsztatach o planowaniu pracy jednostki
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiana Regulaminu KSI Hufca
 • Zwolnienia w Zespole Promocji i Komunikacji Hufca
 • Zmiany w Kapitule Stopni Wędrowniczych Hufca
 • Powołanie komendy Kursu Przybocznych KOSMOS
 • Zmiana drużynowej 24 GDH NS „Tataraki”
 • Otwarcie próby pwd Dominice Bochenek i Wojciechowi Kożyczkowskiemu
 • Otwarcie próby phm Zuzannie Demskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Agaty Scharmach
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Agnieszkę Lewalską
 • Ustanie członkostwa Kai Malickiej, Anny Marcinkowskiej, Magdaleny Szubstarskiej, Iwony Goczewskiej, Przemysława Urbaniaka
 • Orzeczenie Sądu Harcerskiego w sprawie hm. Moniki Kosmowskiej
 • Sprostowanie rozkazu L. 2/2017
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiana drużynowej 99 WGZ „Wodna warta”
 • Zamknięcie próby pwd Anna Dowżenko i Dominika Franciszczak
 • Otwarcie próby pwd Adrianna Siek
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Julii Tarnackiej
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiany w KSI Hufca
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Beaty Roda-Mielczarek
  Czytaj całość→
 • Informacja o terminie, miejscu i celu zwołania zjazdu.
 • Lista osób z głosem decydującym.
 • Uchwała komendy hufca w sprawie zwołania zjazdu.
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Powołanie szczepu drużyn NS, nadanie nazwy „Zielone Koniczyny”
 • Mianowanie phm. Karoliny Mazerskiej komendantką szczepu „Zielone Koniczyny”
 • Przyznanie stopnia pwd.: Beacie Roda-Mielczarek, Agacie Scharmach
 • Otwarcie próby pwd.: Aleksandrze Kinder, Bartoszowi Wyce
 • Otwarcie próby phm.: Paulinie Mrozik, Dominice Roguskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Zuzanny Demskiej
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Zuzannę Demską i Beatę Roda-Mielczarek
 • Ustanie członkostwa: Adriana Bochenka i Agnieszki Czekaj
 • Pochwały i wyróżnienia
 • Wykaz uchwał komendy hufca podjętych w 2016 r.
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiana w Komendzie Hufca
 • Zamknięcie okresu próbnego PGGZ przy SP45
 • Nadanie nr 44 i nazwy „Magiczne Sówki” PGGZ przy SP45
 • Otwarcie próby phm. dh. Katarzynie Wachulskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Marty Kabak, Juli Korony, Juli Sieńkowskiej
 • Zaliczenie służby instruktorskiej Małgorzacie Bellwon
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Julię Sieńkowską, Martę Kabak i Bartosza Wykę
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP Bartosza Wykę
 • Pochwały i podziękowania
 • Otwarcie próby na znak służby pamięci
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zwolnienia w Zespole Kwatermistrzowskim
 • Zwolnienia w Zespole ds. Pozyskiwania Środków
 • Zmiany w KSI Hufca
 • Powołanie sztabu organizacyjnego jubileuszu hufca
 • Powołanie i mianowanie Kapituły Stopni Wędrowniczych
 • Wykaz jednostek Hufca
 • Zwolnienia i mianowania drużynowych 7GGZ, 15 GDH, 16 GDH, 99WDW
 • Zwolnienie i mianowanie komendantki szczepu Okeanida
 • Przyznanie stopnia przewodniczki dh. Julii Tarnackiej
 • Otwarcie prób na stopnie pwd. dh. Katarzynie Dowżenko, dh. Mateuszowi Kowalewskiemu
 • Negatywne zamknięcie próby phm. dh. Damiana Kowalskiego
 • Otwarcie próby phm. dh. Marcinowi Wasilewskiemu
 • Zaliczenie służby instruktorskiej
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca dh. Aleksandry Kinder, dh. Wojciecha Kożyczkowskiego, dh. Dominiki Bochenek, dh. Mateusza Kowalewskiego, dh. Pawła Mrozik
 • Ustanie członkostwa ZHP dh. Marcina Czarnowskiego, dh. Malwiny Sękowskiej, dh. Jerzego Śluborskiego, dh. Krzysztofa Bielewicza, dh. Mateusza jabłońskiego
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Przywrócenie członkostwa i przydziału służbowego do Hufca Małgorzacie Bellwon
  Czytaj całość→
 • Informacja o spotkaniu z okazji powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów
 • Zwolnienie Agnieszki Kempisty z funkcji drużynowej 19 GDH
 • Zwolnienie Mariusza Dobrowolskiego z funkcji drużynowego 55 GDH
 • Mianowanie Aleksandry Kinder drużynową 19 GDH
 • Mianowanie Wojciecha Kożyczkowskiego drużynowym 55 GDH
 • Wyznaczenie opiekunów drużyn
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacja o odprawie kadry hufca i spotkaniu integracyjnym kadry hufca
 • Informacja o nowych zasadach zatwierdzania biwaków
 • Rozwiązanie sztabu organizacyjnego Harcerskiego Startu Hufca w Wygoninie
 • Powołanie Próbnej Gdańskiej Gromady Zuchowej przy SP 45
 • Mianowanie Agnieszki Hallmann drużynową PGGZ przy SP45
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Agnieszkę HALLMANN
 • Pochwały za organizację kolonii zuchowej dla Dominiki ROGUSKIEJ
 • Wyniki programu „CAUSAM”
 • Podziękowanie za udział w Harcerskim Starcie Hufca w Wygoninie
 • Podziękowanie za organizację Harcerskiego Startu Hufca w Wygoninie
 • Wyniki Harcerskiego Startu Hufca w Wygoninie
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacja o powołaniu Zespołu Programowego Hufca
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 5 GGZ Marii Wojtackiej
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 15 GDH „Watra” Doroty Dowżenko
 • Mianowanie drużynową 5 GGZ Katarzynę Dowżenko
 • Mianowanie drużynową 15 GDH „Watra” Dominiki Franciszczak
 • Informacja o zespołach kwatermistrzowskich baz hufca w trakcie HAL 2016
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Rozwiązanie 99 SDW „Nefele”
 • Rozwiązanie PDW „Semper Paratus” przy HBO Morena
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 99 SDW „Nefele” pwd. Juli Korony
 • Zwolnienie z funkcji drużynowego PDW „Semper Paratus” przy HBO Morena phm. Roberta Pasymowskiego
 • Powołanie sztabu startu hufca
 • Pozytywne zamknięcie prób przewodnikowskich: HO Julii Korony i HO Julii Sieńkowskiej
 • Otwarcie prób przewodnikowskich: Katarzyny Jurczyk i Janiny Szczepaniak
 • Otwarcie próby podharcmistrzowskiej Kamila Glewicz
 • Skreślenie z listy członków ZHP pwd. Agnieszki Radom i phm. Anny Tomaszek
 • Kara organizacyjna dla Agaty Scharmach
 • Podziękowanie za pomoc w organizacji Pikniku Jubileuszowego Szpitala Dziecięcego Polanki
 • Podziękowania za organizację i prowadzenie Apelu Hufca
  Czytaj całość→
 • Pochwały za ponadprzeciętną pracę śródroczną dla Weroniki POŁOMSKIEJ,
  Marii WOJTACKIEJ, Dominiki ROGUSKIEJ, Doroty TOPCZYŃSKIEJ, Doroty POŁOMSKIEJ, Sandry KACZMAREK, Agaty SCHARMACH, Julii TARNACKIEJ, Agnieszki POKRZYWIŃSKIEJ
 • Pochwała za pracę namiestniczki zuchowej Agnieszki KUBACKIEJ
 • Podziękowania dla Komisji Stopni Instruktorskich Hufca
 • Wyniki plebiscytu „Kompas Przykładu”
 • Bieżąca punktacja programu CAUSAM
 • Wyróżnienie „Fantastyczna czwórka” dla pwd. Zuzanny DEMSKIEJ, Sandry KACZMAREK, Agnieszki POKRZYWIŃSKIEJ, Agaty SCHARMACH
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje
 • Zwolnienie Adriana Bochenka z funkcii człona zespołu PiK
 • Powołanie sztabu startu hufca
 • Rozwiązanie komend kursów przewodnikowskiego i przybocznych zuchowych
 • Negatywne zamknięcie próby przewodnikowskiej Agnieszki Czekaj
 • Otwarcie prób przewodnikowskich: Weronika Połmska, Paweł Mrozik, Damian Kolasa
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Annę Marcinkowską, Adelę Ziółkowską, Paulinę Mrozik
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Adelę Ziółkowską, Paulinę Mrozik
 • Pochwała dla Agnieszki Kubackiej i Barbary Topczyńskiej
 • Podziękowanie za udział w zbiórce programowej hufca
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Powołanie zespołu kwatermistrzowskiego
 • Powołanie zespołu do spraw pozyskiwania środków
 • Negatywne zamknięcia próby pwd. Marii Śliwskiej
 • Otwarcie próby pwd. Jeremiego Ledwoń i Jakuba Lewandowskiego
 • Negatywne zamknięcie prób phm. Agnieszki Radom i Grzegzorza Bober
 • Wyniki WInO
 • Podziękowania za organizację WInO, kursu przewodnikowskiego „W podróży” i kursu przybocznych zuchowych „KRAP”
 • Podziękowania za prowadzenie zajęć na kursie przewodnikowskim „W podróży” i kursie przybocznych zuchowych „KRAP”
 • Lista osoób które ukończyły kurs przewodnikowski „W podróży” i kurs przybocznych zuchowych „KRAP”
 • Przyznanie odznaki „Ratownik ZHP” dh. Katarzynie Dowżenko i Dominice Franciszczak
 • Sprostowanie do rozkazu L. 2/2016
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Naczelnika
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje o programie CAUSAM
 • Zamknięcie okresu próbnego 37GGZ „Liski urwiski”
 • Zwolnienia z funkcji na HAZ
 • Pozytywne zamknięcie próby pwd. Anny Marcinkowskiej
 • Otwarcie próby pwd. Anny Dowżenko, Dominiki Franciszczak, Martyny Padoł, Sandry Kaczmarek
 • Otwarcie próby phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów i zmiana przydziału pwd. Martyny Kolińskiej
 • Ustanie członkostwa Mariusza Ruszkowskiego
  Czytaj całość→
 • Wyjątki z rozkazów Naczelnika
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje o DMB i „Imieninach Zucha”
 • Powołanie komendy kursu przewodnikowskiego „W podróży”
 • Zamknięcie okresu próbnego 38GGZ „Smerfy”
 • Mianowanie sam. Agaty Scharmach drużynową 38GGZ „Smerfy”
 • Mianowania komendanta i kwatermistrza HAZ
 • Przyznanie stopnia pwd. sam. Marii Dowżenko, HO Adeli Zółkowskiej, HO Paulinie Mrozik, HO Martynie Kolińskiej
 • Otwarcie próby pwd. sam. Agacie Scharmach
 • Zmiana przydziału służbowego sam. Agaty Scharmach
 • Podziękowania za wystawienie sztandaru hufca i nadzór nad grantem UM „Cztery pory roku”
 • Mianowanie komendantką biwaku pwd. Martę Kabak
  Czytaj całość→
 • Wyniki zjazdu hufca
 • Powołanie zespołu Promocji i Komunikacji hufca
 • Rozwiązanie HKR „Medicus” (szczep „Rodło”)
 • Informacja o tytule wolontariusza roku
 • Podziękowania
 • Sprostowanie do poprzedniego rozkazu
  Czytaj całość→
 • korekta wcześniejszego rozkazu
  Czytaj całość→
 • zatwierdzenie planów pracy środowisk na rok harcerski 2015/2016
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 16 GDH „Czarna szesnastka”
 • zmiana drużynowej 99 WDW „Styks”
 • uzyskanie czynnego prawa wyborczego przez phm. Karolinę Ellward
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 1 GGZ „Słoneczna gromada”
 • przeniesienie czynnego prawa wyborczego z pwd. Agnieszki Radom na dh. Weronikę Połomską
  Czytaj całość→
 • wykaz instruktorów Hufca we władzach i zespołach Chorągwi Gdańskiej
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych zuchowych: Paulina Mrozik
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych harcerskich: pwd. Adrian Bochenek
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych wędrowniczych: pwd. Agnieszka Pokrzywińska
 • zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2014/2015
 • sprostowanie niektórych danych osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
  Czytaj całość→
 • zjazd zwykły hufca – 15 listopada 2015 r. (niedziela)
  Czytaj całość→
 • reorganizacja środowiska Nieprzetartego Szlaku przy ZSS nr 2
 • zamknięcie okresu próbnego jednostkom NS przy ZSS nr 2
 • rozwiązanie 45 PGDH NS przy ZSS nr 1
 • zmiana drużynowej 99 WGZ „Wodna warta” w Szczepie HDW „Okeanida”
 • zmiana drużynowego 26 GDH „Caduceus”
  Czytaj całość→
 • korekty wcześniejszych rozkazów
  Czytaj całość→
 • wykaz funkcyjnych i jednostek hufca na rok harcerski 2015/2016
 • rozwiązanie PGDS przy ZKPiG 12
  Czytaj całość→
 • reaktywacja 45 GDH NS w ZSS nr 1
 • reaktywacja 38 GGZ „Smerfy” w NSP „Nasza Szkoła”
 • przywrócenie członkostwa w ZHP: Magdalena Chrapkiewicz
 • dyplom ukończenia kursu pwd „Kuriozum”: Dominika Franciszczak, Anna Dowżenko, Beata Roda-Mielczarek, Martyna Kolińska, Alicja Jettmar-Fojut, Natalia Jüngst, Kamila Szydlik, Tomasz Detlaf, Paulina Mrozik, Marta Młodawska, Julia Tarnacka, Julia Sieńkowska, Patrycja Lange, Aleksandra Radtke, Jarosław Dysarz
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 99 HDW „Doris” w Szczepie HDW „Okeanida”
  Czytaj całość→
 • rozwiązanie Hufca ZHP Gdańsk-Przymorze
 • mianowanie kadry HAL 2015: Hufca Wejherowo w Caryńskiem
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Katarzyna Wachulska, pwd. Adrian Bochenek
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 733 MDH „Panta rhei”
 • mianowanie kadry HAL 2015: obozu Szczepu „Watra” w Jabłuszku
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Natalia Jüngst, pwd. Agnieszka Pokrzywińska
  Czytaj całość→
 • mianowanie kadry HAL 2015: obozu-kursu specjalności wodnej w Siemianach, kolonii dla dzieci niezrzeszonych w Wygoninie
 • uzyskanie przydziału służbowego: hm. Marek Boraczyński
  Czytaj całość→
 • mianowanie kadry HAL 2015: kolonii zuchowej w Jarosławcu, obozu Szczepu „Rodło” w Lginiu
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Natalia Jüngst, h.o. Adrian Bochenek
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Dorota Topczyńska
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Aleksander Bryksy
  Czytaj całość→
 • rozwiązanie 56 GDH „Gambatte”
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Aleksander Bryksy
  Czytaj całość→
 • uzupełnienie składu komendy hufca o phm. Karolinę Lewandowską
 • mianowanie kwatermistrza chorągwi: hm. Tomasz Szymański
 • zamknięcie próby phm.: pwd. Anna Tomaszek
 • otwarcie próby pwd.: Paulina Mrozik
 • zwolnienia kadry HAZ 2015
  Czytaj całość→
 • zamknięcie próby pwd.: Agnieszka Pokrzywińska
 • otwarcie próby pwd.: Beata Roda-Mielczarek, Martyna Kolińska
 • wyniki XIII Mistrzostw Pływackich Chorągwi Gdańskiej
  Czytaj całość→
 • Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”: hm. Bartosz Blaszke
 • Listy Pochwalne Naczelnika ZHP: phm. Karolina Ellward, pwd. Magdalena Ellward
 • nowa Komisja Rewizyjna Hufca
 • rezygnacja phm. Anny Bober z członkostwa w Komendzie Hufca
 • mianowanie drużynowego Drużyny Sztandarowej Chorągwi Gdańskiej ZHP: ćw. Aleksander Bryksy
 • zmiana drużynowej 13 GGZ „Zwinne wiewiórki”
 • mianowanie kadry zimowisk:
  • 733 MDH „Panta rhei” w Wygoninie
  • Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie
  • 26 GDH „Caduceus” w Wygoninie
  Czytaj całość→
 • wyniki wyborów władz chorągwi – instruktorzy Hufca we władzach chorągwi
 • przyznanie stopnia hm.: phm. Monika Glewicz-Kata
 • powołanie PGZ „Liski urwiski” w Szczepie im. Szarych Szeregów
 • dyplom ukończenia KKK: pwd. Anna Tomaszek
  Czytaj całość→
 • przetasowania w zespołach Komendy Chorągwi w związku z końcem kadencji
 • dyplom ukończenia KKK: phm. Monika Glewicz-Kata, phm. Robert Pasymowski
 • Odznaka „Młodzieżowy Ratownik Wodny Chorągwi Gdańskiej ZHP”: Michał Blicharz, Piotr Hallman, Natalia Jüngst, Jeremi Ledwoń, Patrycja Ossowska
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Marta Furkal, ćw. Przemysław Urbaniak
 • otwarcie próby phm.: pwd. Agnieszka Kubacka „Młoda”
  Czytaj całość→
 • zjazd nadzwyczajny hufca – wybieramy nową komisję rewizyjną
  Czytaj całość→
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony Instruktor Gdańskiej Chorągwi ZHP”: hm. Tomasz Szymański, hm. Andrzej Sawuła
 • zamknięcie okresu próbnego 21 Drużynie Nieprzetartego Szlaku „Zielone koniczyny”
 • otwarcie okresu próbnego:
  • drużynie Nieprzetartego Szlaku działającej przy ZSS nr 2 w Gdańsku-Oliwie – drużynowa Beata Roda-Mielczarek
  • kręgowi starszyzny Nieprzetartego Szlaku nr 23 działającemu przy ZSS nr 2 w Gdańsku-Oliwie – drużynowa Janina Szczepaniak
  • kręgowi starszyzny Nieprzetartego Szlaku nr 24 działającemu przy ZSS nr 2 w Gdańsku-Oliwie – drużynowa Iwona Goczewska
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Katarzyna Wachulska
 • otwarcie próby pwd.: pion. Julia Sieńkowska, dh. Grzegorz Mularski
 • otwarcie próby phm.: pwd. Grzegorz Bober
 • przyjęcie w poczet instruktorów pwd. Dominiki Wąs „Kąsi”
  Czytaj całość→
 • Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP: phm. Marcin Ząbczyk „Mały”
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony Instruktor Gdańskiej Chorągwi ZHP”: phm. Anna Bober, phm. Agnieszka Kalka
 • wykaz delegatów na XI Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP
 • wykaz instruktorów Hufca we władzach i zespołach Chorągwi Gdańskiej
 • wyniki XLVIII Spartakiady HDWiŻ
 • dyplomy ukończenia kursu przewodnikowskiego: Sandra Kaczmarek, Agata Scharmach
 • dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego: pwd. Anna Tomaszek
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych zuchowych: Anna Marcinkowska
 • zmiana komendanta HBO „Morena”
 • zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2013/2014
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Dominika Roguska
 • otwarcie próby phm.: pwd. Agnieszka Radom
 • otwarcie prób pwd.: sam. Agnieszka Czekaj, och. Julia Tarnacka
  Czytaj całość→
 • zwolnienia kadry HAL
 • wykaz funkcyjnych Hufca
 • wykaz jednostek Hufca
 • rezygnacja phm. Roberta Pasymowskiego z członkostwa w KRH
 • rozwiązanie 38 GGZ „Smerfy”
 • zmiana komendanta Szczepu „Rodło”
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Kaja Malicka
  Czytaj całość→
 • otwarcie okresu próbnego drużynie starszoharcerskiej działającej przy ZKPiG 12 (drużynowa: sam. Agnieszka Czekaj)
 • odejście phm. Renaty Opieki z ZHP
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 7 GGZ „Nadmorskie niedźwiadki”
  Czytaj całość→
 • mianowanie kadry HAL
 • przyznanie odznak „Ratownik ZHP” dh. dh.:
  • Agnieszce Czekaj
  • Agnieszce Hallmann
  • Natalii Jüngst
  • Przemysławowi Urbaniakowi
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 99 SDW „Nefele” (Szczep HDW „Okeanida”)
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Kaja Malicka
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Karolina Ellward, pwd. Barbara Topczyńska
 • otwarcie prób pwd.: pion. Julia Korona, ćw. Krzysztof Mielewczyk
 • otwarcie prób phm.: pwd. Dorota Topczyńska, pwd. Damian Kowalski
  Czytaj całość→
 • zjazd nadzwyczajny hufca – wybieramy 2 delegatów na jesienny zjazd chorągwi
 • zmieniony regulamin HKSI
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Dominika Wąs „Kąsi”, h.o. Kamil Glewicz „Szpon”
  Czytaj całość→
 • wyniki XIV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich ZHP
 • powołanie sztabu XXX Rajdu „Rodło”, w tym komendantów tras:
  • trasy 6 rowerowej – pwd. Marcin Wasilewski
  • trasy 7 „30-lecia” – phm. Joanna Wasilewska
 • przedłużenie SOKK – hm. Andrzej Sawuła
 • powołanie w skład HKSI – phm. Kamila Żywicka
 • przyjęcie w poczet instruktorów – pwd. Grzegorz Bober
  Czytaj całość→
 • Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” (tzw. Laska Skautowa) dla Stanisława Ledwonia
 • List Pochwalny Naczelnika ZHP dla pwd. Doroty Topczyńskiej
 • wyniki XII Mistrzostw Pływackich Chorągwi Gdańskiej ZHP,
 • przyznanie odznak „Ratownik ZHP” dh. dh.:
  • Sandrze Kaczmarek
  • Zuzannie Jaskółkowskiej
  • Adeli Ziółkowskiej
  • Marii Dowżenko
  • Annie Dowżenko
  • Stefanowi Gosiewskiemu
  • Kai Malickiej
  • Julii Tarnackiej
  • Idzie Ślęzak
  • Agnieszce Pokrzywińskiej
  Czytaj całość→
 • uchwała Komendy Chorągwi ws. podziału środków z 1% zebranych w 2014 r.
 • zwolnienie kadry zimowisk:
  • Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie
  • Szczepu „Watra” w Toruniu
 • przyznanie stopnia phm: pwd. Marcin Ząbczyk „Mały”
  Czytaj całość→
 • mianowanie kadry zimowisk:
  • Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie
  • Szczepu „Watra” w Toruniu
 • przywrócenie członkostwa i stopnia instruktorskiego pwd. Ewie Bryłce (Szczep „Watra”)
  Czytaj całość→
 • chorągwiane wyróżnienie „Instruktorskie debiuty” dla pwd. Agnieszki Radom!
 • nagroda Komendanta Chorągwi dla wędrowników z 733 MDH „Panta rhei” za rejs śródlądowy Gdańsk-Warszawa-Węgorzewo
 • otwarcie okresu próbnego drużynie wędrowniczej działającej przy HBO „Morena” (drużynowy: phm. Robert Pasymowski)
 • otwarcie próby pwd: sam. Anna Marcinkowska, h.o. Marta Furkal
 • otwarcie próby phm: pwd. Barbara Topczyńska
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Dorota Topczyńska
  Czytaj całość→
 • absolutorium dla Komendy Hufca
 • zmiana Programu rozwoju Hufca
 • przejście pwd. Ewy Styczyńskiej do Hufca „Rodło” Olsztyn
  Czytaj całość→
 • rozwiązanie HZKK
 • mianowanie pwd. Agnieszki Kubackiej namiestniczką zuchową
 • otwarcie próby pwd.: sam. Maria Dowżenko
 • zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2012/2013
  Czytaj całość→
 • sprostowanie niektórych danych osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
  Czytaj całość→
 • zwołanie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca
 • lista osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 5 GGZ „Przyjaciele Puchatka”
 • mianowanie ćw. Aleksandra Bryksego drużynowym 15 GDH „Puszcza”
 • odejście phm. Jacka Cieśli z ZHP
  Czytaj całość→
 • rezygnacja hm. Małgorzaty Kowalskiej z członkostwa w Komendzie Hufca
 • wykaz jednostek specjalnościowych Hufca
 • odwołanie dh. Aleksandra Gurskiego z funkcji drużynowego DSChG
  Czytaj całość→
 • wykaz funkcyjnych Hufca
 • wykaz jednostek Hufca
 • zwolnienie ze składu HKSI phm. Anny Rycharskiej
  Czytaj całość→
 • powołanie pwd. Agnieszki Kubackiej w skład Referatu Zuchowego Chorągwi
 • zwolnienie kadry HAL cd.
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 99 SDW „Nefele”
 • zwolnienia kadry HAL
 • dyplomy ukończenia kursu drużynowych: ćw. Aleksander Bryksy, sam. Agnieszka Czekaj, ćw. Paweł Hildebrand, sam. Kaja Malicka, sam. Dominika Roguska, ćw. Przemysław Urbaniak
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 13 GGZ „Zwinne wiewiórki”
 • zmiana drużynowego 26 GDH „Caduceus”
 • mianowania kadry HAL
  Czytaj całość→
 • uchwały KH: zawieszenie 1 SDK DŻ, KI im. BMC i Szczepu im. BMC
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: pion. Antonina Kołodziejczyk „Tosia”
 • otwarcie próby pwd.: sam. Katarzyna Wachulska, ćw. Przemysław Urbaniak
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Karolina Lewandowska, pwd. Wojciech Suryn, pwd. Robert Pasymowski „Pasym”
 • dyplomy ukończenia kursu drużynowych: sam. Małgorzata Brzyska, trop. Maria Dowżenko, sam. Patrycja Kothe, h.o. Damian Kowalski, odkr. Łukasz Materny
 • szkolenie opiekunów prób: pwd. Karolina Lewandowska, pwd. Wojciech Suryn
  Czytaj całość→
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Damian Kowalski
 • otwarcie próby pwd.: ćw. Aleksander Bryksy
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Kamila Żywicka
 • ukończenie KKK: phm. Małgorzata Kowalska
  Czytaj całość→
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Agnieszka Kempisty
 • otwarcie próby phm.: pwd. Anna Tomaszek
  Czytaj całość→
 • zbiórka wyborcza: 15 maja (środa), 18:00, Dom Harcerza
 • lista osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
  Czytaj całość→
 • zwolnienia komendantów HAZ:
  • phm. Przemysława Koteckiego „Kota” (zimowisko 733 MDH „Panta rhei” w Osiecznej),
  • hm. Moniki Kosmowskiej (zimowisko Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie)
  • phm. Doroty Połomskiej (zimowisko wędrowne Szczepu „Watra” w Zakopanem)
 • wyniki XI Mistrzostw Pływackich Chorągwi Gdańskiej
 • otwarcie próby pwd.: sam. Dominika Roguska
  Czytaj całość→
 • odznaka „Ratownik ZHP”: pwd. Agnieszka Kubacka „Młoda”
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony Instruktor Gdańskiej Chorągwi ZHP”: phm. Małgorzata Kowalska
 • przyjęcie w poczet instruktorów pwd. Agnieszki Radom
 • mianowanie komendantów HAZ:
  • phm. Przemysława Koteckiego „Kota” (zimowisko 733 MDH „Panta rhei” w Osiecznej),
  • hm. Moniki Kosmowskiej (zimowisko Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie)
  • phm. Doroty Połomskiej (zimowisko wędrowne Szczepu „Watra” w Zakopanem)
  Czytaj całość→
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Agnieszka Radom
 • otwarcie próby pwd.: sam. Kaja Malicka
 • otwarcie próby phm.: pwd. Weronika Boszke
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Ewa Styczyńska
 • negatywne zamknięcie próby pwd.: Natalia Piechowiak
  Czytaj całość→
 • uchwała KH 2012-06 ws. funkcjonowania Szczepu im. Bohaterów Monte Cassino
 • rozwiązanie 47 GDH im. Sanitariuszek Batalionu „Parasol”
 • rozwiązanie KI „Parasol”
 • zmiana formuły działania KHS „Zdobywcy”
  Czytaj całość→
 • uchwała KH 2012-03 ws. osób odpowiedzialnych za program i pracę z kadrą
 • uchwała KH 2012-04 ws. planu operacyjnego Hufca na rok 2013
 • uchwała KH 2012-05 ws. zatwierdzenia konstytucji Szczepu „Rodło”
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Ewa Styczyńska
  Czytaj całość→
 • nowa przewodnicząca HKR „Medicus” – pwd. Anna Tomaszek
 • HKR „Medicus” – powrót do formuły funkcjonowania klubu specjalnościowego
  Czytaj całość→
 • wyniki Turnieju Antka Cwaniaka 2012
 • rozwiązanie 111 GDH „Radical”
  Czytaj całość→
 • delegaci na X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Gdańskiej
 • wyniki XLVI Spartakiady HDW&DRESW
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Dorota Topczyńska, h.o. Maciej Kołek
 • otwarcie próby phm.: pwd. Karolina Ellward
 • przyznanie odznaki „Ratownik ZHP”: pwd. Karolina Lewandowska, dh. Maria Śliwska
  Czytaj całość→
 • nadanie p. Marzenie Grzelak, Dyrektorce ZKPiG nr 21, Odznaki Przyjaciela Gdańskiej Chorągwi ZHP
 • rozwiązanie 2 GGZ „Pieguski”
 • zaliczenie służby instruktorskiej za rok harcerski 2011/2012
 • uchwała KH nr 2012-02 w sprawie komunikacji mailowej
  Czytaj całość→
 • zmiana na funkcji drużynowego 15 GDH „Puszcza” (Szczep „Rodło”)
  Czytaj całość→
 • przekształcenie 99 HDW „Okeanida” w Szczep Harcerskich Drużyn Wodnych „Okeanida”
  Czytaj całość→
 • wykaz członków Hufca we władzach i zespołach Chorągwi Gdańskiej
 • zamknięcie okresu próbnego 38 GGZ „Smerfy”
 • rozwiązanie PGZ przy SP 49 (Szczep im. Szarych Szeregów)
 • zmiana na funkcji drużynowej 38 GGZ „Smerfy”
 • zmiana na funkcji drużynowego 55 GDH (Szczep im. Szarych Szeregów)
  Czytaj całość→
 • patenty kursów MAK w Czernicy
 • zwolnienia komendantów MAK
  Czytaj całość→
 • wykaz funkcyjnych Hufca
 • wykaz gromad, drużyn, kręgów oraz szczepów Hufca
  Czytaj całość→
 • mianowanie kadry HAL:
  • 1 GGZ „Słoneczna Gromada”, 7 GGZ „Nadmorskie niedźwiadki” i 13 GGZ „Zwinne wiewiórki” w Bałdach-Piec
  • 26 GDH „Caduceus” w Olpuchu
  • obozu dla młodzieży niezrzeszonej w Wygoninie
  • obozu wędrownego Szczepu „Watra” po woj. lubelskim
  Czytaj całość→
 • mianowanie komendantów HAL: phm. Jacka Cieśla (obóz HKR „Medicus” w Gdyni) i hm. Bartosza Blaszke (obóz Szczepu „Rodło” w Janowie)
  Czytaj całość→
 • zmiana drużynowej 13 GGZ „Zwinne wiewiórki”
 • mianowanie komendantów HAL: phm. Doroty Połomskiej (obóz wędrowny Szczepu „Watra“” w Kotlinie Kłodzkiej) i phm. Joanny Wasilewskiej (obóz dla osób niezrzeszonych w Wygoninie)
  Czytaj całość→
 • zamknięcie okresu próbnego 2 GGZ „Pieguski”
  Czytaj całość→
 • otwarcie próby pwd: sam. Zuzanna Demska
  Czytaj całość→
 • rezygnacja phm. Doroty Połomskiej „Pańci” z funkcji członka Komendy Hufca
 • otwarcie próby phm: pwd. Kamila Żywicka, pwd. Karolina Lewandowska, pwd. Wojciech Suryn
 • otwarcie próby pwd: sam. Agnieszka Kempisty, pion. Antonina Kołodziejczyk „Tosia”, dh. Kamil Glewicz
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Karolina Ciesielska „Kaja”
  Czytaj całość→
 • zamknięcie próby i przyznanie stopnia hm: phm. Bartosz Blaszke
 • wyniki zmagań podczas X Mistrzostw Pływackich Chorągwi Gdańskiej ZHP
 • przyznanie stopnia phm: pwd. Aleksandra Protasewicz
 • przyznanie stopnia pwd: dh. Oliwia Kaszuba
 • otwarcie próby phm: pwd. Marcin Ząbczyk
 • otwarcie próby pwd: dh. Damian Kowalski
 • zmiana przydziału służbowego: sam. Oliwii Kaszuba (przejście z Hufca ZHP Sztum)
  Czytaj całość→

Rozkaz L.7/2012

 • zwolnienia kadry zimowisk Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony Instruktor Gdańskiej Chorągwi ZHP” dla phm. Przemysława Koteckiego
 • odwołanie z funkcji członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich: phm. Anna Szejko-Gomułka
 • powołanie na funkcję członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich: hm. Bartosz Blaszke
 • zmiana na funkcji Komendanta HBO „Morena”
 • otwarcie próby pwd: sam. Dorota Topczyńska
  Czytaj całość→

Rozkaz L.6/2012

 • otwarcie próby na stopień hm: phm. Monika Glewicz
 • rozwiązanie Próbnej Drużyny Starszoharcersko-Wędrowniczej działającej przy ZKPiG nr 12 w Gdańsku-Zaspie
 • otwarcie okresu próbnego gromadzie zuchowej działającej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza szkoła” przy ul. Ciołkowskiego 10 w Gdańsku-Zaspie (drużynowa sam. Natalia Piechowiak)
 • otwarcie okresu próbnego gromadzie zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2 w Gdańsku-Wrzeszczu (drużynowy pwd. Robert Pasymowski)
 • otwarcie okresu próbnego gromadzie zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 49 przy al. Legionów 11 w Gdańsku-Wrzeszczu (drużynowa trop. Paulina Tandek)
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Dominika Padoł „Kostka”, pwd. Zofia Rogala
  Czytaj całość→

Rozkaz L.5/2012

 • zwolnienie z funkcji drużynowej 15 GDH „Watra” im. Ernesta Thompsona Setona sam. Danuty Kiedrowskiej
 • mianowanie drużynową 15 GDH „Watra” im. Ernesta Thompsona Setona sam. Doroty Topczyńskiej
 • przyjęcie w poczet instruktorów pwd. Barbary Topczyńskiej
  Czytaj całość→

Rozkaz L.4/2012

 • zamknięcie okresu próbnego 15 GDH „Watra”
 • mianowanie drużynowej 15 GDH „Watra” im. Ernesta Thompsona Setona: sam. Danuty Kiedrowskiej
  Czytaj całość→
 • Dzień Myśli Braterskiej
  Czytaj całość→

Rozkaz L.3/2012

 • mianowania kadry zimowisk Hufca
 • powołanie komendy hufcowego kursu przewodnikowskiego „Totum”
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Agnieszka Kubacka
  Czytaj całość→

Rozkaz L.2/2012

 • otwarcie próby hm: phm. Małgorzata Kowalska
 • otwarcie próby pwd: Ewa Styczyńska, Natalia Piechowiak
  Czytaj całość→

Rozkaz L.1/2012

 • zmiana przydziału służbowego: hm. Weronika Pyda-Ledwoń
  Czytaj całość→

Rozkaz L.9/2011

 • przyznanie stopnia pwd: Grzegorz Bober
 • otwarcie próby phm: pwd. Robert Pasymowski
 • otwarcie próby pwd: Dominika Wąs
  Czytaj całość→

Rozkaz L.8/2011

 • przed Zjazdem Nadzwyczajnym
  Czytaj całość→

Rozkaz L.7/2011

 • ogłoszenie wyników wyborów władz Hufca na Zjeździe
 • wykaz instruktorów Hufca pełniących funkcje we władzach i zespołach Chorągwi Gdańskiej
 • zmieniony skład HKSI
 • powołanie i skład Zespołu Kadry Kształcącej
 • zawieszenie 18 GGZ i 10 GDH, rozwiązanie Szczepu im. Polskich Skrzydeł
 • reaktywacja 47 GDH
 • zmiana drużynowej 1 GGZ „Słoneczna Gromada”
 • zmiana przewodniczącego KI „Świt”
 • przyznanie stopnia pwd: Agnieszka Kubacka, Dominika Padoł, Barbara Topczyńska
 • otwarcie próby pwd: Adnieszka Radom
  Czytaj całość→