Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Program > Alert Naczelnika ZHP „Harcerze dla Ukrainy”

Alert Naczelnika ZHP „Harcerze dla Ukrainy”

Alert Naczelnika ZHP „Harcerze dla Ukrainy”

Naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego

Warszawa, 21 lutego 2014 r.

Rozkaz Specjalny LS. 1/2014
Alert Naczelnika ZHP „Harcerze dla Ukrainy”

Druhny i Druhowie!

Wczorajsze wydarzenia w Kijowie i wielu miejscach na Ukrainie przyniosły tragiczny zwrot sytuacji – zginęli ludzie, użyto broni z ostrą amunicją. Dzisiaj nie możemy przewidzieć, czy i kiedy nastąpi pokojowe rozwiązanie.

Niezależnie od tego, jak dalej potoczą się losy historii i wielkiej polityki, w tej chwili na Ukrainie cierpią ludzie, a nasi Bracia – skauci ukraińscy – starają się, często działając na pierwszej linii, nieść pomoc lub pomagają tę pomoc organizować.

Druhny i Druhowie!

Każdy z nas składał przyrzeczenie, że będzie niósł chętną pomoc bliźnim. Dziś jest czas, kiedy
ta pomoc jest potrzebna obywatelom Ukrainy, w tym również naszym Braciom – ukraińskim skautom. Wzywam harcerzy i instruktorów by włączyli się w organizowaną przez ZHP zbiórkę pieniędzy na rzecz Płasta – Narodowej Organizacji Skautowej Ukrainy, której efekt wymiernie pomoże w ich skautowej służbie. Służbie, którą pełnią na rzecz wszystkich poszkodowanych.

Ważne jest, by działania podejmowane na rzecz naszych Przyjaciół w Ukrainie odpowiadały na realne potrzeby tych trudnych chwil. Polecam więc każdorazowe uzgadnianie innych działań pomocowych z komisarzem zagranicznym ZHP.

W przededniu Dnia Myśli Braterskiej pokażmy, że solidarność i wsparcie dla świata skautowego ma także praktyczny wymiar i potrafimy skutecznie nieść naszą chętną pomoc.

hm. Małgorzata SinicaZbiórka środków na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie – zbieramy na konta bankowe!

Podstawa prawna: Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 102/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Wpłaty w PLN70 1140 1010 0000 5392 2900 1026
Wpłaty w EUR21 1140 1010 0000 5392 2900 1035
Wpłaty w GBP91 1140 1010 0000 5392 2900 1036
Wpłaty w CHF64 1140 1010 0000 5392 2900 1037
Wpłaty w CAD52 1140 1010 0000 5392 2900 1059

Dane odbiorcy:

Związek Harcerstwa Polskiego, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Warszawa
SWIFT: BREXPLPWGłówna Kwatera ZHP jest w bieżącym kontakcie ze skautami na Ukrainie. Chociaż od kilku tygodni nie odbywają się regularne zbiórki i spotkania drużyn skautowych, kadra Płasta jest obecna na pierwszej linii wydarzeń w Kijowie i innych miastach zachodniej Ukrainy. Skauci pełnią służbę medyczną i pomocniczą, niosą pomoc wszystkim poszkodowanym. Z informacji, jakie komisarz zagraniczny ZHP Rafał Bednarczyk otrzymał od Płasta wynika, że na chwilę obecną nie brakuje środków opatrunkowych oraz lekarstw, a potrzebne jest wsparcie finansowe dla poszkodowanych. Z tego powodu Naczelnik ZHP podjęła decyzję o zorganizowaniu zbiórki pieniędzy, które zostaną przekazane do Płasta.