Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > O nas > O nas > statystyka Hufca

statystyka Hufca

statystyka Hufca

Nasz Hufiec zrzesza ok. 400 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów.

W Hufcu działa:

  • 6 gromad zuchowych
  • 15 drużyn, w większości wielopoziomowych
  • 1 krąg instruktorski
  • 3 jednostki inne

W ramach Hufca działają 4 szczepy, grupujące łącznie 17 spośród powyższych jednostek.

Kadra Hufca liczy 59 instruktorów i drużynowych niebędących instruktorami.

(stan na dzień 2013-06-21)