Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Kształcenie > szkolenie księgowych i kwatermistrzów przed HAZ

szkolenie księgowych i kwatermistrzów przed HAZ

szkolenie księgowych i kwatermistrzów przed HAZ

17 stycznia 2015 r. (sobota) w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie dla
księgowych i kwatermistrzów przed tegoroczną HAZ. Planowane godziny to 10:30-16:00.

Zgłoszenia: do 14 stycznia 2015 r. na adres
, z podaniem: imienia i nazwiska, hufca i pełnionej funkcji.

Koszt: składka zadaniowa wynosi 20 zł (w tym koszt obiadu 15 zł). Istnieje możliwość rezygnacji z obiadu, wtedy odpowiednio zmniejszana jest wysokość składki.