Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Kształcenie > kurs przewodnikowski „Totum” – złaz 2

kurs przewodnikowski „Totum” – złaz 2

kurs przewodnikowski „Totum” – złaz 2

PROWADZĄCY
(w kolejności chronologicznej)

GDZIE ZNALEŹĆ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

 • instrukcje działania gromady, drużyny, szczepu itp.:
       dokumenty.zhp.pl > IX. Instrukcje i zasady organizacyjne -> VIII. Jednostki organizacyjne
 • instrukcje finansowe:
       dokumenty.zhp.pl > IX. Instrukcje i zasady organizacyjne -> V. Zasady finansowo-gospodarcze
 • instrumenty metodyczne:
       dokumenty.zhp.pl >
  IX. Instrukcje i zasady organizacyjne -> IV. System metodyczny
 • stopnie instruktorskie: dokumenty.zhp.pl > XIII. Praca z kadrą
 • generalnie instrukcje: dokumenty.zhp.pl > IX. Instrukcje i zasady organizacyjne

PIĄTEK

1. Rola hufca, praca w zespole instruktorskim – phm. Renata Opieka, renata.opieka@wp.pl

po co nam hufiec? drużynowy a hufiec drużynowy a namiestnictwo drużynowy a hufiec
po co nam hufiec?
drużynowy a hufiec
drużynowy a namiestnictwo

drużynowy a hufiec

2. Obrzędowość i tradycje w drużynie – hm. Weronika Pyda-Ledwoń, werapyda@gmail.com

SOBOTA

1. Pozyskiwanie środków finansowych – phm. Przemysław Kotecki


2. Planowanie rozwoju własnego – stopnie instruktorskie – hm. Robert Sarpalius, sarpek@o2.pl / hm. Piotr Żywicki

zadania KSI Zuzia nie płacz, OTWORZYMY!
linia życia
linia życia
zadania KSI
schemat próby


3. Dokumentacja wewnętrzna drużyny – hm. Marek Boraczyński, marek.boraczynski@zhp.net.pl


Statut ZHP
Statut ZHP
składki itp.

4. Nabór - pwd. Agnieszka Kubacka „Młoda”, agnieszkakubacka1@wp.pl


5. Planowanie pracy drużyny – phm. Anna Bober, anna.bober@zhp.net.pl


6. Instrumenty metodyczne w ZHP – hm. Andrzej Sawuła, phm. Małgosia Kowalska

dodatkowo, wyszło przy okazji:
 • rola przybocznego: oficjalnych materiałów nie ma, tym niemniej:
 • zasady działania p.j.o. i rola drużynowego w poszczególnych pionach wiekowych (zdefiniowane w Systemie metodycznym ZHP):
  • gromada zuchowa: Program jest tworzony przez drużynowego i przybocznych, którzy są również odpowiedzialni za jego realizację. Drużynowy jest wodzem w zabawie.
  • drużyna harcerska: Program działania drużyny jest tworzony i realizowany przez drużynowego przy współudziale rady drużyny. Drużynowy jest przywódcą i autorytetem.
  • drużyna starszoharcerska: O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny. Drużynowy jest przewodnikiem w poszukiwaniach, świadomie część decyzji powierza radzie drużyny.
  • drużyna wędrownicza: O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna. Drużynowy jest pierwszym wśród równych. Zasadą jest wybieralność drużynowego przez drużynę. 
znalezione materiały metodyczne powiązane z zajęciami:

sprawności zuchowe, indywidualne i zbiorowe gwiazdki zuchowe stopnie harcerskie, zadanie zespołowe
sprawności zuchowe
gwiazdki zuchowe
stopnie harcerskie, zadanie zespołowe
stopnie sh
projekt
znaki służb

NIEDZIELA

1. Dokumenty wewnętrzne ZHP – phm. Robert Pasymowski, pasymek@wp.pl

2. Motywacja – phm. Małgosia Kowalska