Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Kształcenie > kurs przewodnikowski „Totum” – złaz 1

kurs przewodnikowski „Totum” – złaz 1

kurs przewodnikowski „Totum” – złaz 1

PROWADZĄCY
(w kolejności chronologicznej)


PIĄTEK

1. Śpiewanki / Zasady organizacyjne – hm. Andrzej Sawuła, andrzej.sawula@zhp.net.pl

2. Podsumowanie gry początkowej – pwd. Wojciech Suryn et al.

SOBOTA

1. Podstawy ideowe ZHP – hm. Andrzej Sawuła

  • oficjalna strona ZHP ze wszelkimi regulaminami, instrukcjami itp.: dokumenty.zhp.pl
  • Statut ZHP (dokumenty.zhp.pl > I. Statut, decyzje zjazdowe)
  • Podstawy wychowawcze ZHP (dokumenty.zhp.pl > IV. Podstawy wychowawcze) – przystępne wyjaśnienie zapisów Statutu definiujących misję ZHP i cele organizacji, wytłumaczenie zapisów Prawa Harcerskiego, Przyrzeczenia itp. Ten dokument określa oficjalną i jednolitą interpretację ww. zapisów!
po co istnieje harcerstwo?

2. Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży – hm. Sylwia Dymnicka-Iwaniuk, radziosylw@poczta.onet.pl

7-11 11-13 14-15 16-17 18-21
6(7)-11
(10)11-13
14-15
16-17
18-21

3. Harcerska metoda wychowawcza – hm. Anna Deptuła, program@gdanska.zhp.pl

4. System małych grup – pwd. Robert Pasymowski, pasymek@wp.pl

5. Lider – phm. Przemysław Kotecki, przemyslaw.kotecki@zhp.net.pl

cechy dobrego lidera
najgorszy lider
lider beznadziejny
po prostu lider
lider idealny

6. Komunikacja – pwd. Ewa Deręgowska-Lewosz, efcior@tlen.pl

7. Rola drużynowego, osobisty przykład instruktora – phm. Małgorzata Kowalska, malgorzata.kowalska@zhp.net.pl

NIEDZIELA

1. Planowanie - część ogólna – hm. Andrzej Sawuła, andrzej.sawula@zhp.net.pl

    SMART
   ZMORA

Z.M.O.R.A.
Specific (konkretny)
Znaczący
Measurable (mierzalny)
Mierzalny
Achievable (osiagalny)
Osiągalny
Relevant (na temat)
Rozłożony w czasie
Time-bound (ograniczony czasowo)
Ambitny

   (w literaturze i w Sieci można znaleźć wiele nieco innych rozwinięć obu haseł, ale ich sens jest zawsze bardzo zbliżony)


2. Planowanie rozwoju podopiecznych - stopnie, sprawności itp. – phm. Agnieszka Kalka, kala.12@interia.pl
    (wszystkie regulaminy: dokumenty.zhp.pl > IX. Instrukcje i zasady organizacyjne -> IV. System metodyczny)