Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Kształcenie > kurs przewodnikowski „Totum” — wiosna 2012 r.

kurs przewodnikowski „Totum” — wiosna 2012 r.

kurs przewodnikowski „Totum” — wiosna 2012 r.

Wiosną 2012 roku Hufiec po kilkuletniej przerwie zorganizował własny kurs przewodnikowski.

Kurs został zrealizowany siłami kadry instruktorskiej naszego Hufca; zajęcia były prowadzone niemal wyłącznie przez instruktorów Hufca. Szefową kursu była phm. Małgosia Kowalska HO, członkini Komendy Hufca odpowiedzialna za kształcenie.

Jednostką organizującą kurs był nasz Hufiec, nie MAK. Tym niemniej, kurs został akredytowany przy MAK, dyplomy kursu są ozdobione logo MAK, a ich numeracja jest częścią systemu Chorągwi. (Ważność i prawomocność kursu nie zależą od uzyskania akredytacji).

Forma kursu

Kurs odbył się w formie trzech weekendowych złazów, od piątku wieczór do niedzieli około południa. Ponadto między drugim i trzecim złazem zorganizowaliśmy nieobowiązkowe spotkanie dyskusyjne na przegadanie wybranych tematów niewyczerpanych na zajęciach.

Terminy złazów:

1. 2–4 marca 2012 r.
2. 16–18 marca 2012 r.
spotkanie 1 kwietnia 2012 r.
3. 20–22 kwietnia 2012 r., zakończenie biwaku w niedzielę rano

Złazy odbyły się w szkołach na terenie Gdańska.

Uczestnicy
Kurs rozpoczęły 24 osoby reprezentujące znaczną część środowisk naszego Hufca. Uczestnicy pracowali w 5. zastępach kursowych. Dyplomy ukończenia kursu uzyskały 23 osoby.

Materiały uzupełniające po zajęciach

Pierwszy złazmateriały

 • Podstawy ideowe ZHP
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Harcerska metoda wychowawcza
 • System małych grup
 • Lider
 • Komunikacja
 • Rola drużynowego, osobisty przykład instruktora
 • Planowanie – część ogólna
 • Planowanie rozwoju podopiecznych – stopnie, sprawności itp.

Drugi złazmateriały

 • Rola hufca, praca w zespole instruktorskim
 • Obrzędowość i tradycje w drużynie
 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Planowanie rozwoju własnego – stopnie instruktorskie
 • Dokumentacja wewnętrzna drużyny
 • Nabór
 • Planowanie pracy drużyny
 • Instrumenty metodyczne w ZHP
 • Dokumenty wewnętrzne ZHP
 • Motywacja

Trzeci złazmateriały

 • Struktura organizacji
 • Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – dyskusja
 • Inne organizacje harcerskie
 • Żywienie na biwaku
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Pozyskiwanie sojuszników
 • Podsumowanie kursu