Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Kształcenie > kurs przewodnikowski „Omnes” – odwołany

kurs przewodnikowski „Omnes” – odwołany

kurs przewodnikowski „Omnes” – odwołany

Ponieważ w tym roku zainteresowanie kursem przewodnikowskim jest minimalne, planowany śródroczny kurs przewodnikowski „Omnes” nie odbędzie się.

Zapraszamy na śródroczny kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych. Planujemy także zorganizować kurs przybocznych zuchowych. Szczegóły – niedługo.