Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Kształcenie > kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych „Horyzont zdarzeń”

kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych „Horyzont zdarzeń”

kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych „Horyzont zdarzeń”

Trwa śródroczny kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych „Horyzont zdarzeń” organizowany przez nasz HZKK. Jako że większość naszych drużyn działa na więcej niż jednym poziomie metodycznym, kurs w założeniu przygotowuje do prowadzenia drużyny wielopoziomowej, a co za tym idzie – również jednopoziomowej dowolnego poziomu.

Szefową kursu jest phm. Małgosia Kowalska ().

Uczestnicy

W kursie bierze udział 12 osób, w tym 8 z naszego Hufca.

Forma i terminy kursu

Kurs odbywa się w formie trzech weekendowych złazów, od piątku wieczór do niedzieli około południa.

1. 26–28 kwietnia 2013
2. 10–12 maja 2013
3. 7–9 czerwca 2013
Złazy odbywają w szkołach, na terenie Gdańska lub w jego bliskiej okolicy.

Materiały

Zjazd 1

Poradniki metodyczne dla drużynowych są do ściągnięcia ze strony program.zhp.pl

Regulaminy i instrukcje ZHP są dostępne na stronie dokumenty.zhp.pl

Pomocniczo:
kurs przewodnikowski „Totum” (na dole strony są źródła i wypracowane materiały)