Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Finanse > Akcja 1% > Akcja „1 procent”

Akcja „1 procent”

Akcja „1 procent”

Chorągiew Gdańska ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, i z tego tytułu można przekazywać na jej rzecz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Numer KRS Chorągwi Gdańskiej ZHP to 0000273799.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz wybranego środowiska z naszego Hufca?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28):

  1. W polu Numer KRS wpisujemy numer Chorągwi Gdańskiej ZHP, tj. 0000273799
  2. W polu Cel szczegółowy wpisujemy kod wybranej jednostki, np. 02/14 w przypadku 15 GDH „Watra”

Ponieważ jednostką uprawnioną do otrzymywania 1% podatku jest chorągiew, czyli jednostka organizacyjna obejmująca zasięgiem w przybliżeniu województwo pomorskie, podanie kodu konkretnej jednostki jest bardzo istotne – przy jego braku chorągiew nie będzie w stanie przypisać przekazanej kwoty do drużyny czy nawet hufca i pieniądze te zasilą konto chorągwi jako całości.