Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Informacje z Hufca > Informacje z Hufca > 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zbliża się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Temat tegorocznego Finału WOŚP brzmi: Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku, potrzebna jest nasza służba!

W tym roku po raz pierwszy wszystkie zgłoszenia można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail. (Takie wytyczne przyszły z Fundacji WOŚP).

Jak co roku, koordynatorem akcji jest Szczep im. Szarych Szeregów. Wszystkich chętnych chcących wziąć udział w 21. Finale WOŚP prosimy o przesyłanie na adres e-mail Szczepu ( ) swoich danych osobowo-kontaktowych:

  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
  • adres e-mail
  • numer telefonu komórkowego
  • nazwa szkoły wraz z ulicą i kodem pocztowym oraz numerem telefonu
  • zdjęcie legitymacyjne

Wszystkie dane prosimy nadsyłać do 30 listopada br. (piątek). Bliższe informacje można uzyskać u Komendanta Szczepu ZHP im. Szarych Szeregów, phm. Mariusza Dobrowolskiego, pod numerem telefonu 505 653 224.