Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > Imprezy zewnętrzne > International Camp Staff Program USA 2013

International Camp Staff Program USA 2013

International Camp Staff Program USA 2013

Amerykańska organizacja skautowa Boy Scouts of America (BSA) zaprasza wędrowniczki, wędrowników, instruktorki i instruktorów z Polski do współpracy w prowadzeniu obozów skautowych latem 2013 roku.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie powinna:

1. mieć rekomendację swojej organizacji skautowej (w tym celu może być konieczne przeprowadzenie rozmowy z kandydatem przez Komisarza zagranicznego ZHP lub wyznaczoną przez niego osobę);
2. mieć 18-30 lat;
3. mówić po angielsku w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dla skautów;
4. posiadać umiejętność prowadzenia zajęć skautowych w wybranych dziedzinach;
5. być do dyspozycji przez co najmniej 6 tygodni od początku czerwca 2013 r.
6. być gotowa do postępowania zgodnie z zasadami i prawem obowiązującym w USA.

Uczestnik programu jest odpowiedzialny za zorganizowanie i opłacenie swojej podróży oraz uzyskanie i sfinansowanie wizy (wcześniej otrzyma od BSA dokumenty niezbędne do uzyskania wizy typu J-1). BSA nie dysponuje grantami na pokrycie kosztów wizy ani podróży uczestników na miejsce wyznaczonego obozu. BSA zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie oraz wynagrodzenie w wysokości ok. 150-175 dolarów tygodniowo (minus podatek). Uczestnik ma prawo do turystycznego pobytu na terenie USA do 30 dni po zakończeniu programu.

Więcej informacji: w Wy-dźwięku 1/2013. Termin zgłoszeń: do 21 stycznia deklaracja, do 31 stycznia przesłać oryginały dokumentów do GK.