Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > HAL / HAZ > większe uprawnienia „kuratoryjne” instruktorów na obozach i zimowiskach

większe uprawnienia „kuratoryjne” instruktorów na obozach i zimowiskach

większe uprawnienia „kuratoryjne” instruktorów na obozach i zimowiskach

Minister Edukacji znowelizował rozporządzenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Czynni instruktorzy harcerscy mogą teraz pełnić funkcję kierownika wypoczynku bez konieczności ukończenia kursu kierowników wypoczynku.

Oznacza to, że każdy podharcmistrz i harcmistrz może teraz być komendantem obozu czy zimowiska, podobnie jak każdy instruktor może być wychowawcą na obozie czy zimowisku.

Dodatkowo nowelizacja potwierdza wyraźnie, że kierownikiem obozu czy zimowiska może być przewodnik posiadający min. 3-letni staż pracy wychowawczej, tym razem już pod warunkiem ukończenia kursu kierowników wypoczynku.

Wprowadzenie m.in. tych zmian było postulatem Związku Harcerstwa Polskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2015 r.

ogłoszenie w serwisie MEN
komunikat GK ZHP