Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Działamy > HAL / HAZ > jaką działalność w okresie ferii i wakacji trzeba zgłaszać jako wypoczynek?

jaką działalność w okresie ferii i wakacji trzeba zgłaszać jako wypoczynek?

jaką działalność w okresie ferii i wakacji trzeba zgłaszać jako wypoczynek?

Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło oficjalnej odpowiedzi na pytanie Naczelniczki ZHP, jakie formy wychowawczej pracy harcerskiej realizowane w trakcie ferii zimowych i letnich podlegają zgłoszeniu we właściwym terenowo kuratorium.

Wszelkie wycieczki poza miejsce zamieszkania (w naszym przypadku: poza obszar miasta Gdańska) są traktowane jako wypoczynek i podlegają zgłoszeniu do Kuratorium, z wymogiem kierownika wypoczynku i odpowiedniej kadry.

Zbiórki harcerskie odbywające się w miejscu zamieszkania (jw.) i będące elementem całorocznej pracy wychowawczej nie wymagają zgłaszania.

Oficjalne stanowisko MEN