Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Finanse > Granty minione > Granty Urzędu Wojewódzkiego

Granty Urzędu Wojewódzkiego

Granty Urzędu Wojewódzkiego

Są zazwyczaj przeznaczone na przedsięwzięcia o większym zasięgu terytorialnym, tak więc aplikowanie po nie jest tradycyjnie domeną Komendy Chorągwi. Tym niemniej, jeśli środowisku uda się sformułować sensowną propozycję pasującą do regulaminu konkursu, również to źródło może być dostępne.Pojawiła się kolejna możliwość pozyskania funduszy na realizację działań, tym razem związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Opis konkursu znajduje się na stronie Urzędu. W szczególności interesujące dla nas może być Zadanie Pierwsze:

Realizacja projektów z zakresu kultury fizycznej obejmujących do wyboru następujące działania:
1. Realizację programów szkoleniowych w sporcie dzieci i młodziży w dyscyplinach ważnych dla rozwoju sportu i aktywnego wypoczynku w województwie pomorskim z wyłączeniem piłki nożnej,
LUB
2. Realizację organizacji imprez sportowych w tym również w sporcie dla osób niepełnosprawnych. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez organizację konkursów konferencji, szkoleń, warsztatów oraz wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

ZASADY:

Jest to grant na szczeblu wojewódzkim, a zatem formalnie będzie składany przez Chorągiew. Komenda Chorągwi już się zgodziła na przyjęcie ew. propozycji z naszego Hufca do wprowadzenia do wniosku grantowego ogólnego.

Procedura działania:

  • Gdy tylko pojawi Wam się pomysł związany z dofinansowaniem, czym prędzej piszecie maila do Kota (przemyslaw.kotecki@zhp.net.pl) z taką informacją
  • Omawiamy koncepcję
  • Piszecie treść merytoryczną wniosku
  • Do 16. grudnia przekazujecie treść do Komendy Hufca
  • My do 18. grudnia przekazujemy ją po ew. konsultacjach do Komendy Chorągwi
  • Komenda Chorągwi wkomponowuje treść naszej propozycji do swojego grantu ogólnego lub składa go jako osobny grant
  • Oczekujemy na wyniki

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
phm. Przemysław „Kot” Kotecki HR