Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Finanse > Granty minione > Granty miasta Gdańska na rok 2012

Granty miasta Gdańska na rok 2012

Granty miasta Gdańska na rok 2012

Na stronie miasta Gdańska pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania w ramach konkursu na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe.

Treść konkursu wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie:
http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,20123.html

W szczególności sugerujemy przyjrzeć się punktom:

I – 1.3 – Zaangażowanie dzieci i młodzieży w różnego typu działania alternatywne dla zachowań ryzykownych

IV – Edukacja, oświata i wychowanie, pkt 2 b) organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym, w szczególności rozwijających zainteresowania i uzdolnienia m.in. w zakresie kultury, ekologii, zdrowia, teatru, muzyki, plastyki, fotografii oraz edukacji morskiej.

V – Wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

VI – Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – pkt 3 aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach: organizacja imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno sportowym na terenach parków z poszanowaniem istniejącej przyrody

IX – Organizacja wolontariatu i kształcenia wolontariuszy – pkt 2 Przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji

X – Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje, w tym: a) wielobranżowe doradztwo dla organizacji, b) organizacja debat, seminariów i konferencji, c) organizacja szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych

XI – Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w szczególności ppkt d) wspieranie inicjatyw młodzieżowych

Oczywiście być może w danym konkursie znajdują się jeszcze inne punkty, które współgrają z naszą działalnością. Jeżeli takie widzicie, koniecznie dajcie nam znać.Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach ww. konkursu prosimy o kontakt z Kotem (przemyslaw.kotecki@zhp.net.pl) jak najszybciej (wystarczy krótko informacyjnie, jeszcze bez szczegółów), żebyśmy mogli umówić się na omówienie propozycji oraz zdążyli przygotować pełną dokumentację formalną projektu. Oczywiście w miarę możliwości chętnie pomożemy w zagadnieniach merytorycznych.

Nie bójcie się pisać grantów – nie jest to aż tak bardzo pracochłonne ani trudne jak podają legendy ludowe :) Mamy w tym doświadczenie i chętnie się nim podzielimy. Od Was jednak musi wyjść inicjatywa i wiara, że w momencie faktycznego wygrania danego wniosku, będziecie w stanie zorganizować to co w nim napisaliście!

Sugerujemy podjęcie ostatecznej decyzji do dnia 13 listopada br., ew. pojawienie się z wątpliwościami na dyżurze w poniedziałek 14 listopada lub innym ustalonym już indywidualnie i następnie złożenie kompletu materiałów Komendzie Hufca (oficjalnie to Komenda składa wszystkie wnioski) najpóźniej do 18 listopada br.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
phm. Przemysław „Kot” Kotecki HRDokumenty do aplikowania o grant:
“wniosek”:
“karta oceny”: